กยศ.

ประกาศเรื่องการบันทึกค่าเล่าเรียน ลงในระบบ e-Studentloan และการนัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

  กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดค่าเล่าเรียน ตามประเภทการกู้ของตนเอง ประเภท ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ ประเภท ผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM11 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ  

ปริญญาตรี ปัจจุบัน

ปริญญาโท ใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน...

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มอบทุนส่วนลด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

   กรณีมาเดี่ยว  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา                -  รับทุนส่วนลด 10,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562         เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด กรณีมาคู่  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา        ...