ปริญญาตรี ปัจจุบัน

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกประเภทการกู้ ที่ดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ →  ผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ทุกประเภทการกู้ (สำหรับผู้ที่ดำเนินการล่าช้า)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนโรงเรียนทั่วประเทศ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นประจำคณะ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สกอ. เพื่อ ศอ.บต. ทุนพี่น้องศิษย์เก่า ทุนพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนพี่น้องบุคลากรในเครือฯ   # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2561 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม #...

ปริญญาโท ใหม่

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ปริญญาโท ปริญญาเอก

**ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 21,000 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร ***สิทธิพิเศษ สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคสมทบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับส่วนลดอัตราพิเศษ                             ภาคการศึกษาละ...