กยศ.

ประกาศเรื่องการบันทึกค่าเล่าเรียน ลงในระบบ e-Studentloan และการนัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

  กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดค่าเล่าเรียน ตามประเภทการกู้ของตนเอง ประเภท ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ ประเภท ผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM11 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ  

ปริญญาตรี ปัจจุบัน

ปริญญาโท ใหม่

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ปริญญาโท ปริญญาเอก

**ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 21,000 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร ***สิทธิพิเศษ สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคสมทบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับส่วนลดอัตราพิเศษ                             ภาคการศึกษาละ...

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก